معاونت حمل و نقل و ترافیک تهیه طرح های دارای مقیاس شهری و تصویب طرح های موردی تهیه شده در سازمان های تابعه ارائه پیشنهادات و پیگیری اقدامات اجرایی جهت افزایش سهولت و ایمنی تردد و جابجایی مسافر و کالا بررسی و ارائه طرح، راهکار و پیشنهادات جامعه و هماهنگ در جهت بهبود زیرساخت ها، ناوگان و تجهیزات و افزایش سهم حمل و نقل همگانی به سهم مطلوب با همکاری مراجع ذیصلاح
۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 7525 بار
 معاونت حمل و نقل و ترافیک

نام معاون: حمیدرضا بخشنده فر
تاریخ تصدی سمت: 27/8/96
اهم مسئولیت ها:
معاون عمرانی شهرداری
مشاور شهردار

شرح وظایف:
پیگیری تداوم حرکت در جهت تحقق چشم انداز و ماموریت های حوزه معاونت و سازمان های تابعه با ملاحظه اسناد فرادست ملی، راهبردهای کلان شهرداری و وظایف خارج از شهرداری
تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات حمل و نقل و ترافیک شهر با همکاری دستگاه های ذیربط و تدوین فرآیندهای استفاده از آنها
ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، آئین نامه، استاندارد و ضوابط به مراجع ذیربط
انجام مطالعات مورد نیاز حمل و نقل درون شهری و به هنگام سازی ادواری آنها و نظارت و تصویب مطالعات موردی انجام شده در سازمان های تابعه
تهیه طرح های دارای مقیاس شهری و تصویب طرح های موردی تهیه شده در سازمان های تابعه
ارائه پیشنهادات و پیگیری اقدامات اجرایی جهت افزایش سهولت و ایمنی تردد و جابجایی مسافر و کالا
بررسی و ارائه طرح، راهکار و پیشنهادات جامعه و هماهنگ در جهت بهبود زیرساخت ها، ناوگان و تجهیزات و افزایش سهم حمل و نقل همگانی به سهم مطلوب با همکاری مراجع ذیصلاح
سیاست گذاری و تدوین راهبردهای مورد نظر برای هیئت مدیره های سازمان های تابعه و همچنین نظارت بر حسن عملکرد فنی و مالی سازمان های مذکور، ستاد و مراکز معاینه فنی خودرو، مرکز کنترل ترافیک، پارک آموزش ترافیک و سایر ارگان های معاونت
تدوین مطالعات و تعیین راهبردهای توسعه سازمان های حمل و نقل هوشمند در بخش های مختلف حمل و نقل عمومی و نیز مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اطلاع رسانی به شهروندان
تدوین مطالعات و تعیین راهبردهای اجرایی در خصوص ایجاد محدودیت های ترافیکی و توسعه فرهنگ پیاده روی و ترویج دوچرخه سواری در شهر
تهیه و ارائه خدمات مشاوره ای به شهرداری برای تدوین شرح خدمات، انتخاب مشاور، هدایت، نظارت و تحویل گیری مطالعه و تلاش برای تصویب در مراجع مربوطه
تدوین برنامه های آموزش عمومی تخصصی برای ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان
تنظیم و تدبیق بودجه عمرانی معاونت و سازمان های وابسته جهت ارائه و تصویب در مراجع ذیربط
شناسایی اثرات ترافیکی کاربری ها و مراکز عمده تولید و جذب سفر در شهر و تعامل لازم با نهادهای ذیربط جهت اتخاذ سیاست های هماهنگ به منظور کاهش اثرات نامطلوب آنها
مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه های اجرائی، آموزشی و پژوهشی به منظور تعمیم و توسعه فعالیت های مورد نظر
اقدام لازم در جهت ارتقاء سطح دانش و بینش فنی کارکنان و کارشناسان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی در داخل و خارج کشور
شرکت فعال در مجامع ملی و بین المللی، آموزشی پژوهشی و مطالعاتی
تدوین سیاست ها و خط مشی های اجرایی لازم در حیطه وظایف
شناسایی و پیگیری تامین منابع درآمدی پایدار
تهیه طرح های اصلاح هندسی و سایر طرح های مورد نیاز حمل و نقل و ترافیک (درحیطه وظایف) و نظارت بر عملیات اجرایی آنها
اعمال مدیریت و نظارت بر امور پارکینگ های حاشیه ای
طراحی و ساماندهی پایانه های دورن شهری، ایستگاه های تاکسی و اتوبوس در سطح شهر و نظارت بر عملیات اجرایی آنها
ایمن سازی معابر و تقاطع ها از طریق طرح های ایمن سازی و تابلو گذاری و همچنین نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات، تابلو ها و علائم ترافیکی عمومی و افقی و اجرای خط کشی های طولی و عرضی
مناسب سازی و همسطح سازی محل های تبادل بین پیاده رو و سواره رو در معابر و تقاطع ها جهت عبور معلولین و سالمندان
ارائه و اجرای راهکارهای مناسب جهت آرام سازی ترافیک محلی
طراجی، نصب و نگهداری تابلوهای اطلاعاتی راهنمای مسیر آدرس دهی
مکانیابی، طراحی، خرید تجهیزات و نصب انواع سامانه های چراغ راهنمایی
بهره گیری از سیستم های حمل و نقل هوشمند سایر شهرها جهت پایش، مدیریت و هدایت جریان ترافیک در معابر و تقاطع ها و احداث و توسعه مرکز کنترل ترافیک شهر
احداث و توسعه مسیر و تاسیسات دوچرخه سواری در شهر و تحقق طرح دوچرخه اجاره ای و همچنین ترویج فرهنگ پیاده روی
آماده سازی و اجرای پارک آموزش ترافیک و بهره گیری از تمامی امکانات و فن آوری های موجود جهت تحقق برنامه های آموزش عمومی و تخصصی برای ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی گروه های مختلف شهروندان
رعایت سیاستها، استانداردها، قوانین و مقررات برای حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی در کلیه طرح ها و راهکارهای اجرائی
چنانچه اجرای هریک از بند های فوق الذکر نیاز به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوز های مربوطه است.


تلفن: 55472118
فکس: 55457388
داخلی:2162

ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir