اطلاعات تماس شهرداری اطلاعات تماس شهرداری
۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 15081 بار
ردیف نام نهاد- سازمان تلفن نمابر آدرس
1 شورای اسلامی شهر 55581400-9 55560360 بلوار شهید خادمی
2 شهرداری ستاد 55440055-8 55444000 خیابان اباذر
3 معاونت خدمات شهری 55421552
55422135
55421552 بلوار شهید خاندایی
4 معاونت ترافیک و حمل و نقل 55472118 55457388 پایانه مسافربری
5 معاونت عمران 5-55227474 55233555 خیابان امام(ره)
6 مرکز ارتباطات راهبردی و بین الملل 55441030 55450505 خیابان امیریه
7 شهرداری منطقه یک 55225000 55238001 خیابان امامره)
8 شهرداری منطقه دو 1-55544060 55570483 بلوار مفتح
9 شهرداری منطقه سه 55241539
9-55241326
55241539 بلوار سپیده کاشانی
10 شهرداری منطقه چهار 55336030
55332087
55336030 میدان عامریه
11 شهرداری منطقه پنج 14-55541411 55541414 بلوار قطب راوندی
12 سازمان آتش نشانی 4-55244201 55225151 خیابان غیاث الدین
13 سازمان اتوبوسرانی 60-55236050 55235999
55444600
بلوار ملاصدرا
14 سازمان تاکسیرانی 9-55431971 55431974 بلوار امام رضا(ع)
15 سازمان زیباسازی 9-55241437 55241437 میدان قاضی اسدالله
16 سازمان پارکها و فضای سبز 55450503 55450503 شهرداری ستاد
17 سازمان موتوری 16-55481615 55481616 خیابان کارگر
18 سازمان دارالسلام 55237777 55239999 بلوار شهدا
19 سازمان عمران و بهسازی 5-55227474 55233555 خیابان امام(ره)
20 سازان فرهنگی و ورزشی 900-5524800 55425801 بلوار دانشجو
برچسب ها:
شهرداري کاشان
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir