شهردار کاشان شهردار کاشان
۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 9717 بار
سرپرست شهرداری کاشان
مهندس بهروز گرانمایه

شرح وظایف شهردار:
- رهبري ، هدايت ، هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي امور اداري و مالي ، شهر سازي و خدمات شهري ، عمراني ، امور اجتماعي و فرهنگي ، طرح و برنامه و ساير واحدهاي تابعه شهرداري.
- بررسي و تعيين خط مشي و سياستهاي اجرايي شهرداري و طرح و دفاع از آن در جامعه ذيربط
- نمايندگي حقوقي شهرداري نزد مراجع ذيصلاح و نظارت بر حسن اجراي مقررات حقوقي در شهرداري.
- ارائه پيشنهاد تأسيس ، توسعه ،‌انحلال و ادغام واحدهاي شهرداري به مراجع ذيربط.
- اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر در محدوده مقررات و ضوابط مربوطه
- عزل و نصب معاونين و رؤساي واحدهاي تابعه شهرداري با رعايت مقررات ذيربط
- برقراري ارتباطات لازم با وزارت كشور، استانداري و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط به منظور پيگيري امور و بهره گيري و توسعه فعالتيهاي عمراني ، خدماتي و غيره شهرداري .
- ارزيابي منظم امور و تهيه و انعكاس گزارشهاي لازم به مراجع ذيربط
- انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول ميگردد.
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir