مدیریت اجرای احکام شهرداری 1-ابلاغ آراي واصله از کميسيون هاي شهرداري. 2- صدور اخطاريه به مالک يا ذينفع. 3-ابلاغ صورت حساب. 4-ابلاغ مبلغ توافقات کميسيون هاي توافقي. 5-پيگيري اجراي آراي کميسيون هاي ماده100 (بدوي و تجديد نظر). 6-درخواست پيگيري قضايي براي پلمپ. 7- جوشکاري يا تيغه چيني اماکن غير مجاز داراي راي قطعي ماده صد. 8-کنترل مجدد محل ها و اماکن داراي راي اجرا شده از جمله وظايف اجراي احکام است. 9- .......
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت - تعداد بازدید: 5469 بار
مدیریت اجرای احکام شهرداری کاشان 
نام مدیر: بهمن کاظمیان
تاریخ تصدی سمت: 95
تحصیلات: لیسانس عمران 
ایمیل: cng.ghom@gmail.com  
 

سوابق اجرایی: 
1- مدیر اجرای احکام شهرداری کاشان (1395 تاکنون) . 
2-قائم مقام منطقه دو شهرداری کاشان (1394).  
3-شهردار مشکات (1394 - 1392). 
4-سرپرست شهرداری مشکات (1392) .
5-مدیر عمرانی و شهرسازی شهرداری مشکات (1392 - 1384).
6-عضو شورای اسلامی روستای مشکان (دوره سوم).
7- رئیس شورای بخش مرکزی کاشان (دوره سوم). 
8- عضو شورای اسلامی شهر مشکات (دوره سوم).
9- عضو شورای شهرستان کاشان (دوره سوم)
10- نظارت عالی بر احداث جایگاههای عرضه سوخت طبیعی کشور(CNG) در حوزه شمال غرب استان اصفهان،  استان های قم و مرکزی (1382تا1392). 

مسئولین داخلی:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 علی خرمی مشکانی کارشناس امور حقوقی و املاک   
2 سعید قائمی مطلق کارشناس امور حقوقی و کمیسیون ماده 77 
3 سید مصطفی سیدحسن زاده مسئول اجرای احکام ماده صد
4 سعید مصلحی  روحانی ناظر اجرای احکام 
5 مجید طحان منفرد مأمور ابلاغ و پیگیری امور اداری 
برچسب ها:
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir