تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان - تعداد بازدید: 7251 بار
چاپ مطلب

دفتر سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی شهرداری کاشان

دفتر سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی شهرداری کاشان

عباس قدیری

دفتر سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی شهرداری کاشان
تاریخ انتصاب: ۱۳۹۶/۸/۲۷
تحصیلات: کارشناسی
اهم سوابق: مدیر املاک ستاد

اهداف مورد نظر

استقرار نظام واحد و یکسان و سامان یافته در امور سرمایه گذاری و مشارکت
فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداری و اشاعه فرهنگ مشارکت
افزایش ضریب اطمینان و امنیت در سرمایه گذاران و جذب سرمایه ها
به کارگیری و بهره مندی از فکر و اندیشه و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوفی در توسعه امور شهری
شفاف سازی و تسهیل و روان سازی فعالیتهای مربوط به امور سرمایه گذاری و مشارکت
اعمال مدیریت راهبردی و هدفمند امور سرمایه گذاری و مشارکتها
فراهم آوردن الگوی کارآمد در تامین منابع مالی مستمر و پایدار برای شهرداری
تلاش جهت افزایش سرانه عمومی و خدماتی

برچسب ها