تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ شنبه ۱۵ فروردين - تعداد بازدید: 117 بار
چاپ مطلب

شهرداری منطقه سه کاشان

شهرداری منطقه سه کاشان: شماره تلفنخانه و فکس اصلی شهرداری منطقه: ۲۹ – ۵۵۲۴۱۳۲۶

سیدمحمدرضا متشکره

سرپرست منطقه سه شهرداری
تاریخ تصدی سمت: ۱۳۹۶
تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی
آدرس: بلوار سپیده کاشانی - شماره تلفنخانه و فکس اصلی شهرداری منطقه: ۲۹ – ۵۵۲۴۱۳۲۶

سوابق اجرایی:

مسئول امور اداری خدمات شهری
مسئول ستاد پاکیزگی شهرداری
مسئول سد معبر شهرداری
کارشناس اصناف
سرپرست منطقه پنج شهرداری
سرپرست منطقه چهار شهرداری
مسئولین منطقه سه شهرداری کاشان
ردیف نام سمت تلفن داخلی فاکس
۱ محمدرضا متشکره شهردار منطقه ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۰۴ ۵۵۲۴۱۵۳۹
۲ مهدی گندمکار قائم مقام ومعاون مالی و برنامه ریزی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۵۳ ۵۵۲۴۱۵۳۹
۳ حسین دلشاد معاون خدمات شهری ۵۵۲۴۶۹۵۶ --- ---
۴ سید فرهاد حسینی معاون عمران ۵۵۲۴۶۹۵۶ --- ---
۵ مرتضی صادقی معاون شهرسازی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۰۸ ---
۶ علی عندلیب مدیر درآمد ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۲۵ ---
۷ رضا پورعسگری مدیر املاک ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۱۳ ---
۸ مرضیه لطیفی مدیر درآمدهای عمومی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۴۲ ---
۹ محسن مطهری مسئول نوسازی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۲۶ ---
۱۰ محمد نجارزاده مسئول اصناف ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۲۷ ---
۱۱ سعید قلی زاده مسئول اجرائیات و وصول محاسبات ۵۵۲۴۱۵۲۶ ۱۰۵ ---
۱۲ علی ریاحی مسئول امور اداری ۵۵۲۴۱۵۲۶ ۱۲۰ ---
۱۳ امیر عباس عصارزاده مسئول حراست ۵۵۲۴۱۵۴۲ ۱۴۹ ---
۱۴ علیرضا دیگبری مسئول دفتر ومدیر روابط عمومی ۵۵۲۴۰۶۴۸ ۱۰۳ ---
۱۵ مجید رئیس زاده مسئول کارپردازی ۵۵۲۴۱۵۳۷ ۱۴۷ ---
۱۶ علی ریاحی مسئول دبیرخانه ۵۵۲۴۱۳۲۶ ۱۲۰ ---
۱۷ سید عباس حسینی مسئول وصول مطالبات ۵۵۲۴۰۶۴۸ ۱۰۳ ---
۱۸ علی ترنجی مدیر پیمان و رسیدگی ۵۵۲۴۰۴۳۰ ۱۲۳ ---
۱۹ مجتبی حلاج مفرد مسئول فضای سبز ۵۵۲۲۸۰۶۰ --- ---
۲۰ عباس بقال زاده مسئول درآمد- عوارض خودرو ۵۵۲۴۱۵۳۷ --- ---آدرس پارک ها، سراهای محله، مراکز تحت پوشش و ...

ردیف نام سمت تلفن
۱ ستاد منطقه سه بلوار سپیده کاشانی ۵۵۲۴۱۵۳۷
۵۵۲۴۱۵۳۸
۲ معاونت خدمات شهری و ناحیه چهار خیابان همت ۵۵۲۴۶۹۵۶
۳ ناحیه نه لتحر ، خیابان زیارت ۵۵۲۲۸۰۶۰
۴ ناحیه یازده شهرک ۲۲ بهمن ، نبش میدان ۵۵۲۷۲۹۸۲
۵ معاونت عمران بلوار سپیده کاشانی – ساختمان منطقه ۳ ۵۵۲۴۱۵۳۸
۶ معاونت شهرسازی بلوار سپیده کاشانی – ساختمان منطقه ۳ ۵۵۲۴۱۵۳۹آدرس منطقه، معاونت های مربوطه و نواحی تحت پوشش

ردیف نام سمت تلفن
۱ ستاد منطقه سه بلوار سپیده کاشانی ۵۵۲۴۱۵۳۷
۵۵۲۴۱۵۳۸
۲ معاونت خدمات شهری خیابان همت ۵۵۲۴۶۹۵۶
۳ معاونت عمران وترافیک خیابان همت ۵۵۲۴۶۹۵۶
۴ معاونت شهرسازی ومعماری بلوار سپیده کاشانی – ساختمان منطقه ۳ ۵۵۲۴۱۵۳۹
۵ ناحیه یک خیابان همت ۵۵۲۴۶۹۵۶
۶ ناحیه دو لتحر،خیابان زیارت ۵۵۲۲۸۰۶۰
۷ ناحیه سه خیابان راه آهن -خیابان رسالت ۵۵۲۲۶۶۴۱
۸ ناحیه چهار شهرک ۲۲ بهمن،نبش میدان ۵۵۲۷۲۹۸۲