معاون اداری و مالی معاون اداری و مالی
۱۳۹۴ دوشنبه ۱ تير - تعداد بازدید: 13059 بار
معاون اداری و مالی و پشتیبانی
نام مدیر: عباس نیکخواه
تاریخ تصدی سمت: مهر 96
ایمیل: nikkhah@kashan.ir
 
شرح وظایف:
• نظارت بر حسن اجرای سازماندهی و وظایف و اختیارات سازمانی به ساختارهای اجرای شهرداری در ستاد و مناطق
• نظارت بر تدوین و اجرای سیاستهای پرسنلی و فرآیندهای جذب، بهسازی و خروج پرسنل از سازمان از طریق ابزارها و ضوابط موضوعه در قالب قوانین استخدامی، قانون کار و آیین نامه های اجرایی
• نظارت بر انجام برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های مالی و حسن اجرای بودجه مدون و پیگیری تصویب آن در مراجع مربوطه
• نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و اعتبارات صرف شده واحدها
• نظارت بر تنظیم و عقد قراردادهای شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط موضوعه همچون شرایط عمومی پیمان، قانون شهرداریها، آیین نامه مالی و قوانین مدنی
• ایجاد وحدت رویه و نظارت بر عملکرد مناطق در حوزه های مالی، در آمدی پرسنلی و قراردادها از طریق وضع مکانیزمهای کنترلی و بررسی و تحلیل گزارشات
• نظارت بر تشکیل کمیسیونهای موضوعه در قانون شهرداریها در حوزه جذب منابع درآمدی، و تحقق معاملات شهرداری
• نظارت بر حفظ و اداره دارایی های منقول و غیر منقول شهرداری و استفاده کارآمد از آنها در راستای تحقق وظایف و مأموریتهای سازمانی
• رسیدگی و کنترل فرآیند گردش کار در حوزه های تحت سرپرستی و ارائه روشهای بهینه انجام کار در راستای افزایش بهره وری سازمانی و ارتقاء رضایت اربابان رجوع
• بررسی و شناسایی منابع جدید درآمدی و نظارت مستمر بر پیگیری و حصول منابع درآمدی مصوب در چارچوب ضوابط مدون و مصوبات مراجع ذیصلاح


مدیریت ها و مسئولین داخلی:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 خانم توکلی مدیر مالی
2 محمد حقیقی مدیر اداری
3 محمدرضا ابوالحسنی مدیر درآمد
4 حامد دادایی مدیر پیمان و رسیدگی
5 سید محمد بحری مدیر فناوری اطلاعات
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir