مدیریت امور اداری مدیریت امور اداری: رابط صادق میان پرسنل و دستگاه
۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 6295 بار
مدیریت امور اداری
نام مدیر: محمد حقیقی
تاریخ تصدی سمت: مهر 96

شرح وظایف:
نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن
نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان
نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها
نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق
برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری
برنامه و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی مانند کلنیکهای ویژه و ...
نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب
بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به دبیرخانه و مکاتبات و مراسلات
نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن
تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستور العملها و آیین نامه ها
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق


آدرس: کاشان- خیابان اباذر- دروازه دولت
تلفن: 55444600
فکس: 55444600
داخلی: 2022
مدیریت ها و مسئولین داخلی:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 امیرعباس مهندس مسئول کارگزینی 
2 آسیه مردان کاشانی مسئول کارگزینی کارمندی
3 الهه سادات صباری مسئول امور پرسنل شرکتی
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
مطالب مرتبط
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir