تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ فروردين - تعداد بازدید: 54831 بار
چاپ مطلب

مدیریت امور پیمان و رسیدگی

اطلاعات کلی از حوزه در یک نگاه: شاکله آن در سه بخش الف: امور پیمان ب: امور رسیدگی فنی ج: امور پیمانکاران و مشاوران می باشد.

حسینعلی اسلامی مهر

مدیریت پیمان و رسیدگی فنی
آدرس: خیابان اباذر، شهرداری مرکزی کاشان، اداره پیمان و رسیدگی
تلفن: ۵۵۴۴۰۰۵۵ فکس: ۵۵۴۶۵۸۵۸ داخلی: ۲۱۰۰ – ۲۱۰۲-۲۱۰۳-۲۱۰۴-۲۱۰۵
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ حامد دادایی مدیر پیمان و رسیدگی فنی
۲ حسینعلی اسلامی مهر مسئول قراردادهای حوزه خدمات شهری، اداری و مالی ، شهرسازی
۳ الهه تاملی مسئول قراردادهای عمرانی ، ترافیک، تملک دارائیهای سرمایه ای، اوراق مشارکت
۴ علیرضا مقامی نژاد کارشناس پیمان
۵ مهدی نامور کارشناس رسیدگی
۶ محمدرضا پوران کارشناس رسیدگی
۷ ناصر باقری نژاد کارشناس امور پیمانکاران و مشاوران
۸ مجتبی رهبری متصدی فروش اسناد مناقصه و مزایده و بایگانی
۹ حسین صفری متصدی امور اداری