مدیریت امور پیمان و رسیدگی اطلاعات کلی از حوزه در یک نگاه: شاکله آن در سه بخش الف: امور پیمان ب: امور رسیدگی فنی ج: امور پیمانکاران و مشاوران می باشد.
۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ فروردين - تعداد بازدید: 53633 بار
مدیریت پیمان و رسیدگی فنی
نام مدیر: اسلامی مهر
آدرس: خیابان اباذر، شهرداری مرکزی کاشان، اداره پیمان و رسیدگی
تلفن: 55440055 فکس: 55465858 داخلی: 2100 – 2102-2103-2104-2105

شرح وظایف:
-تهیه و تنظیم برآورد پروژه های عمرانی پیشنهادی و ابلاغی با همکاری و مساعدت واحدهای اجرایی
- نظارت بر روند طی مراحل قانونی معاملات شهرداری در کسب مناقصه و مزایده محدود و یا عمومی و یا ترک تشریفات مناقصه بر اساس قوانین و دستورالعمل های صادره از سوی مراجع قانونی
-رعایت بخشنامه ها و آئین نامه های تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره و پیمانکاران در هنگام انتخاب مشاور و پیمانکار و ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکار
- انجام کلیه امور مربوط به انتخاب پیمانکار و مشاورین ذیصلاح اعم از تهیه اسناد و مدارک مناقصه و تهیه و تنظیم مشخصات فنی و خصوصی در پروژه های عمرانی، خدماتی، اداری با تشریک مساعی حوزه معاونتهای ذیمدخل
-تهیه و تدوین شرح خدمات مشاورین با رعایت بخشنامه های صادره در این خصوص با همکاری معاونتهای ذیربط
-برگزاری مناقصه و مزایده پروژه های شهردای اعم از عمرانی ، خدماتی، اداری و غیره با رعایت آئین نامه مالی شهرداری و سایر مراجع قانونی ذیمدخل
-بررسی صلاحیت فنی و تکافوی ظرفیت و تعداد کار مجاز برنده مناقصه بر اساس بخشنامه های صادره از مراجع قانونی
-تهیه ، تنظیم و مبادله قرارداد وموافقتنامه های شهرداری با اشخاص حقیقی، حقوقی و مشاورین در زمینه های مختلف (باستثنای توافقنامه های مربوط به املاک و شهرسازی) مرتبط با وظایف و فعالیتهای شهرداری و مشارکت فعال در جلسات بررسی بودجه شهرداری
-بررسی حقوقی (با همکاری واحد حقوقی) و نظارت کیفی و کمی کلیه توافقنامه ها و قراردادهائی که اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس آن مایل به همکاری متقابل با شهرداری می باشند و ارائه نقطه نظرات کارشناسی جهت تغییرات احتمالی
-نظارت بر روند اجرای صحیح قوانین مالی و معاملاتی شهردای و سایر قوانین ذیربط در کمیسیونهای معاملات شهرداری
- تشکیل و شرکت در جلسات کمیسیون معاملات عمده و بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در مناقصه و ارائه نقطه نظرات کارشناسی به کمیسیون و بررسی و کنترل آنالیز و قیمتهای پیشنهادی پیمانکاران و مشاوران
-رسیدگی به اعتراضات و ارائه دلایل توجیهی در برابر اعتراضات ایراد شده بر روند برگزاری مناقصات و مزایدات شهرداری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده و سایرین
-ابلاغ پروژه های مصوب به معاونتهای ذیربط و ناظرین پس از مبادله قرارداد
- بررسی و رسیدگی کارشناسی و اظهار نظر در خصوص قیمتهای جدید پیشنهادی پیمانکاران و ابلاغ آن پس از تصویب هیات عالی معاملات عمده
- بررسی تغییر مبلغ پیمان بر اساس اسناد و مدارک و تهیه ابلاغ آن پس از تائید
- تشکیل جلسات هماهنگی به منظور بررسی و حل و فصل به موقع تنگناها و مشکلات اجرایی و قراردادهای با حضور مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و تهیه و ابلاغ صورت مجلسهای مربوط به عوامل ذیربط
-مکاتبات و توصیه های لازم به ناظرین و واحدهای اجرایی در صدور بموقع ابلاغیه ها، اخطاریه ها و مکاتبات به آدرسهای ذکر شده در پیمان و صدور دستورات لازم صرفاً در چارچوب پیمان و در حد و حدود اختیارات مهندس ناظر بدون تغییر هر نوع دستور کار خلاف مفاد پیمان و ایجاد حق و حقوق برای پیمانکار و افزایش بار مالی به سیستم بمنظور ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی و جلوگیری از بروز اختلافات بعدی
- کنترل انجام تعهدات قراردادی و رعایت مفاد قراردادها
- بررسی و اظهار نظر در مورد تغییرات در پیمانها و تهیه ابلاغ آن به مشاوران و پیمانکاران پس از تصویب در قالب ضوابط و مقررات
-رسیدگی به امور پیمانکاران درخصوص تقاضای تمدید مدت پیمان، پرداخت اضافی و سایر موارد مشابه در چارچوب پیمان پس از کسب نظر از واحدهای ذیربط
-صدور دعوتنامه های تحویل زمین، تحویل موقت و قطعی و تشکیل کمیسیونهای مربوطه درخصوص آزادسازی سپرده های حسن انجام کار و ضمانت نامه های مربوط به قراردادهای منعقد شده با رعایت تشریفات قانونی و ابلاغ رای هیات تحویل
- رسیدگی فنی به صورت وضعیتهای قطعی کلیه پیمانهای مبادله شده
-انجام سایر وظایفی که از سوی مراجع مافوق ارجاع می شود


اطلاعات کلی از حوزه در یک نگاه: شاکله آن در سه بخش الف: امور پیمان ب: امور رسیدگی فنی ج: امور پیمانکاران و مشاوران می باشد.

مدیریت ها و مسئولین داخلی:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 حامد دادایی مدیر پیمان و رسیدگی فنی
2 حسینعلی اسلامی مهر مسئول قراردادهای حوزه خدمات شهری، اداری و مالی ، شهرسازی
3 الهه تاملی مسئول قراردادهای عمرانی ، ترافیک، تملک دارائیهای سرمایه ای، اوراق مشارکت
4 علیرضا مقامی نژاد کارشناس پیمان
5 مهدی نامور کارشناس رسیدگی
6 محمدرضا پوران کارشناس رسیدگی
7 ناصر باقری نژاد کارشناس امور پیمانکاران و مشاوران
8 مجتبی رهبری متصدی فروش اسناد مناقصه و مزایده و بایگانی
9 حسین صفری متصدی امور اداری
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir