معاونت شهرسازی و معماری رهبری ونظارت براداره و انجام امور شهرسازی وطرحهای تفضیلی و احداث ابینه و ایجاد هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه بر اساس قوانین و ضوابط مدون و معین در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی. بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات و نیازهای حال و آتی شهر
۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 7426 بار
معاومت شهرسازی و معماری
نام مدیر:حسن نعناکار
تاریخ تصدی سمت: 20/8/92
تحصیلات: لیسانس عمران
ایمیل: Hasanufe@gmail.com
 
سوابق اجرایی: کارشناس شهرسازی 87-83 مسئول مهندسین ناظر88-87-مدیر اداره پیمان ورسیدگی92-88
آدرس: میدان دروازه دولت – شهرداری مرکزی
دفتر معاونت شهرسازی ومعماری 55454601

فکس: 55453342
داخلی:2120

شرح وظایف:
1- رهبری ونظارت براداره و انجام امور شهرسازی وطرحهای تفضیلی و احداث ابینه و ایجاد هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه بر اساس قوانین و ضوابط مدون و معین در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی .
2- بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات و نیازهای حال و آتی شهر
3- نظارت بر توسعه ضابطه مند شهری براساس طرحها و الگوهای مصوب و تحقق سیاستهای مدون شهری و گسترش شهر در شهرداری مناطق و نواحی مختلف شهری با استفاده از ابزارهای قانونی .
4- تدوین الگوها و سیاستهای مرتبط با ساخت و ساز ابنیه بمنظور ایجاد وحدت رویه و همسان سازی در ساخت و ساز بناها و نماسازی سازه ها و نظارت بر اجرای سیاستهای مربوطه.
5- نظارت بر تدوین سیاستهای ساخت و ساز ابنیه و مستحدثات شهری و ضوابط ایمنی مربوطه در سطح شهر.
6- تلاش در جهت حفظ هویت معماری و فرهنگی شهر در برنامه ریزی توسعه شهری و تهیه الگوهای ساخت و ساز ابنیه و مستحدثات و گسترش ویژگیهای سنتی و اسلامی
7-حفظ ارتباط شهرداری با سایر نهادها، ارگانها و واحدهای مرتبط با موضوع گسترش و توسعه شهری به لحاظ همسان سازی فعالیتها و هماهنگی برنامه و اهداف
8- نظارت بر تملک اراضی مورد نیاز جهت اجرای پروژه های عمرانی شهرداری در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.
9- نظارت بر نحوه استفاده و تغییر کاربرهای اراضی شهری بر اساس طرحهای تفضیلی و ضوابط و چارچوبهای قانونی مدون.
10 – اخذ گزارشات مستمر از عملکرد و فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه بمنظور دسترسی به مستندات معتبر در تصمیم گیری و سیاست گذارها .
11- ارائه به موقع گزارشات عملکرد واحدهای تحت نظارت به مقامات ماموفق .
12- انجام سایر وظایفی که در حیطه وظایف محوله و اختیارات تفویض شده ارجاع می گردد.
مدیریت ها و مسئولین داخلی:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 عبدالامیرقادریان دبیر طرحهای تفضیلی
2 وحید فتاحی دبیر کمیسیون ماده صد
3 مرتضی قربانی نظارت بر ساخت وساز
5 محمد علی صادقی کمشوری واحد GIS
6 علی محمد ابوالحسنی دفتر طراحی ها
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir