نوع مستندات: مزایده
تاریخ بارگذاری/ویرایش سند:
تعداد بازدید سند:
نوع سند: مزایده
شماره سند:
عنوان سند:
توضیحات سند:
آخرین مهلت دریافت پاکات:
آخرین مهلت ارسال پاکات:
آخرین مهلت بازگشایی پاکات:
خرید اسناد مناقصه:
دریافت فایل های مربوط به این مستند (دانلود)
ارسال به شبکه های اجتماعی:
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir