مناقصه

...

جدیدترین مستندات
عملیات اجرایی ترمیم و اصلاح جدول و بلوک فرش خیابان شهید رجایی عملیات بهنگام سازی ، فهرست برداری و ساخت و نصب پلاک کد پستی ده رقمی فروش سه قطعه زمین واقع در راوند بلوار شهیدان فرازنده و محله چهارده معصوم فروش دو قطعه زمین واقع در بلوار قطب راوندی روبروی ورزشگاه رفاه کارگران فروش یک قطعه زمین واقع در خیابان امیرکبیر انتهای خیابان صادق اصفهانی واگذاری یک باب مغازه واقع در شهرک 22 بهمن به صورت اجاره فروش یک قطعه زمین ملکی واقع در خیابان بابا افضل احداث ساختمان خانه فرهنگ راوند واقع در منطقه پنج جدول گذاری و بلوک فرش محور امیرکبیر ترمیم و اصلاح جدول و بلوک فرش خیابان محتشم