نوع مستندات: مناقصه
تاریخ بارگذاری/ویرایش سند: ۱۳۹۶ دوشنبه ۹ مرداد
تعداد بازدید سند: 415
نوع سند: مناقصه
شماره سند: 9644
عنوان سند: واگذاری عملیات مربوط به جلوگیری و رفع سد معبر در سطح مناطق پنج گانه
توضیحات سند:
مناقصه برای مرحله دوم تجدید گردیده و مبلغ برآورد آن20.000.000.000 ریال می باشد
آخرین مهلت دریافت پاکات: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۴ مرداد
آخرین مهلت ارسال پاکات: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۶ مرداد
آخرین مهلت بازگشایی پاکات: ۱۳۹۶ شنبه ۲۸ مرداد
خرید اسناد مناقصه:
دریافت فایل های مربوط به این مستند (دانلود)
ارسال به شبکه های اجتماعی:
جدیدترین مستندات
فروش قطعه 96 واقع در بلوار قطب راوندی روبروی ورزشگاه رفاه کارگران فروش قطعه 74 واقع در بلوار قطب راوندی روبروی ورزشگاه رفاه کارگران فروش مغازه شماره 5 واقع در خیابان باب الحوائج عملیات مربوط به کنترل مبادی ورودی، حفاظت و مراقبت از اماکن و ساختمانهای متعلق به شهرداری واگذاری امور راهبری نیروی انسانی مورد نیاز اداری و مالی، فنی مهندسی ، فضای سبز و IT واگذاری امور مربوط به انضباط شهری مناطق پنج گانه انجام خدمات مشاوره آزمایشگاهی و انجام آزمایشات آسفالت ، بتن و ... جهت پروژه های عمرانی شهر خرید آسفالت مورد نیاز شهرداری ترمیم ترانشه های آسفالتی ناشی از حفاری شرکت گاز، آب ، برق و مخابرات خرید آسفالت مورد نیاز شهرداری
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir