نوع مستندات: مناقصه
تاریخ بارگذاری/ویرایش سند: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۰ اسفند
تعداد بازدید سند: 380
نوع سند: مناقصه
شماره سند: 96110
عنوان سند: عملیات تکمیل ابنیه فروشگاه رفاه (فاز دو)
توضیحات سند:
براورد پروژه 13.029.247.455 ریال می باشد
آخرین مهلت دریافت پاکات: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۴ اسفند
آخرین مهلت ارسال پاکات: ۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
آخرین مهلت بازگشایی پاکات: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند
خرید اسناد مناقصه:
دریافت فایل های مربوط به این مستند (دانلود)
ارسال به شبکه های اجتماعی:
جدیدترین مستندات
فایل نمونه پاورپوینت کمیته نما ضابطه اولیه طراحی نما الگوی نمای مسکونی معابر فرعی دفترچه محاسبه عوارض درآمد 1397 دفترچه عوارض مبنای شهر کاشان 1397 فروش تعدادی از خودروهای کارکرده شهرداری بصورت سبدی و جداگانه عملیات تکمیل ابنیه فروشگاه رفاه (فاز دو) واگذاری امور مربوط به انضباط شهری مناطق پنج گانه واگذاری امور راهبری نیروی انسانی مورد نیاز اداری و مالی، فنی مهندسی ، فضای سبز و IT عملیات مربوط به کنترل مبادی ورودی، حفاظت و مراقبت از اماکن و ساختمانهای متعلق به شهرداری
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir