مناقصه

...

جدیدترین مستندات
عملیات اجرایی تکمیل میدان حضرت معصومه و راهسازی بلوار نگارستان تا دانشگاه آزاد تهیه و نصب 15 عدد درب غرفه های میدان میوه و تره بار عملیات تکمیل 15 عدد غرفه های میدان میوه و تره بار تهیه و نصب 7 عدد درب غرفه های میدان میوه و تره بار عملیات تکمیل 7 عدد غرفه های میدان میوه و تره بار تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری واگذاری اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندها واگذاری امور مربوط به انضباط شهری مناطق پنج گانه فراخوان آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور مطالعات پدافند غیرعامل شهر کاشان آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مالی تولید و ساخت انیمیشن دو بعدی