اسناد راهبردی

...

جدیدترین مستندات
تهیه و نصب 15 عدد درب غرفه های میدان میوه و تره بار عملیات تکمیل 15 عدد غرفه های میدان میوه و تره بار تهیه و نصب 7 عدد درب غرفه های میدان میوه و تره بار عملیات تکمیل 7 عدد غرفه های میدان میوه و تره بار احداث پل دوربرگردان رودخانه گازرگاه - تقاطع درب اصفهان احداث پل آبرو در مسیر راهسازی میدان حضرت معصومه عملیات دیواره گذاری سنگی رودخانه حیدر عملیات نماسازی ساختمان شهرداری منطقه سه عملیات اجرایی تکمیل ساختمان شهرداری منطقه سه طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و موتوررو