تاریخ خبر:۱۳۹۴ سه شنبه ۴ اسفند | انتشار دهنده: مرکز تولیدات و پژوهش‌های رسانه‌ای شهرداری کاشان |
چاپ خبر

شهردار کاشان درنشست فصلی شورای مدیران :

کاشان باید در استقبال از میهمانان بهار، سرآمد شهرهای ایران قرار گیرد

شهردار کاشان در نشست فصلی شورای مدیران با اشاره به ضرورت آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای استقبال از میهمانان بهار در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری خدمات اظهار داشت : کاشان باید تغییرات خود را نسبت به سال های گذشته به قضاوت نگاه های میهمانان نوروزی بسپارد تا به عنوان الگویی برای دیگر شهرهای کشور واقع شود.

شهردار کاشان درنشست فصلی شورای مدیران :

کاشان باید در استقبال از میهمانان بهار، سرآمد شهرهای ایران قرار گیرد

شهردار کاشان در نشست فصلی شورای مدیران با اشاره به ضرورت آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای استقبال از میهمانان بهار در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری خدمات اظهار داشت : کاشان باید تغییرات خود را نسبت به سال های گذشته به قضاوت نگاه های میهمانان نوروزی بسپارد تا به عنوان الگویی برای دیگر شهرهای کشور واقع شود.

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل، سیدمحمد ناظم رضوی با تاکید بر ضرورت پیگیری اقدامات عمرانی و سیمای شهری در موسم پایانی سال خاطر نشان ساخت : مناطق پنج، چهار و سه شهرداری کاشان به عنوان طلایه داران دروازه های ورود به این شهر محسوب می شوند، لذا اقدامات عمرانی و بصری شهری در محدوده این مناطق باید به بهترین شکل ممکن زمینه را برای استقبال از میهمانان بهار مهیا سازد.

وی تشکیل معاونت هماهنگی و برنامه ریزی در شهرداری را به منزله کانونی برای هماهنگی های چندجانبه میان بخش های مختلف مدیریت شهری قلمداد کرد و افزود: جایگاه راهبردی این معاونت می طلبد تا بسیاری از هماهنگی های ترکیبی میان واحدهایی چون املاک و حقوقی رصد شده، آسیب ها شناسایی و در نتیجه شاهد دمیده شدن روحیه تعهد و مسئولیت پذیری در بخش های مختلف باشیم.

ناظم رضوی تساهل،عدم تعهد و تعصب نسبت به مسئولیت پذیری در زیر مجموعه های مدیریت شهری را به عنوان یکی از آسیب های مهم برشمرد و تصریح کرد : معاونت بازرسی و حراست باید به عنوان دستگاه های نظارتی با این گونه آفات و آسیب ها، پیش از آنکه گریبان گیر تمام مجموعه شود، برخوردهای سازنده و پشگیرانه خود را اجرایی نمایند.

مدیر ارشد شهرداری کاشان ادامه داد : ایجاد حس حمیت و نقش آفرینی مثبت کارکنان در یک مجموعه، موضوعی است که بخش مهمی از آن به مدیران آن مجموعه باز می گردد؛ مدیران مختلف باید با مدیریت ارشد هم سو باشند؛ همچنین در بهره وری از منابع انسانی باید ضابطه و قانون بر رابطه چیرگی داشته باشد تا مجموعه ای قادر باشد به اهداف کارآمدی خود نایل آید.

ضرورت نهادینه شدن نگاه شهرسازانه در حوزه های شهرسازی مناطق

شهردار با تحسین اقدامات شتابی در اجرای طرح های ترافیکی از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک ابراز داشت : با توجه به اهمیت مباحث ترافیکی در محدوده مناطق، برای سال 95 حوزه عمرانی- ترافیکی در معاونت های مناطق پنجگانه تعریف خواهد شد.

رئیس کمیته اسکان سفر شهرستان کاشان با اشاره به تمهیدات ترافیکی در نظر گرفته شده برای ایام نوروز، این گونه تبیین کرد : در کنار جهت های ترافیکی اعمال شده در محدوده باغ فین و بلوار امام رضا(ع) برای ورود میهمانان نوروزی، زمین های بایر و ناکارآمد شهری می تواند با همکاری معاونت های ترافیک و شهرسازی و مشارکت مالکان آن زمین ها به عنوان پارکینگ موقت خودروها مورد بهره برداری قرار گیرد.

به گفته ناظم رضوی راه اندازی سیستم پارکومتر، جانمایی پل های ترافیکی و تعیین ملزومات مربوطه از مهمترین اقداماتی است که باید در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک به صورتی 100 درصدی به اجرا درآید.

شهردار اقدامات معاونت خدمات شهری درتوجه به نظافت معابر را مثبت ارزیابی کرد و افزود : فعالیت های مفید شرکت بازیافت به همراه رونق بخشی به میادین و جمعه بازار از نقاط قوت این معاونت در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان محسوب می شود.

این مقام مسئول ایجاد نگاه شهرسازانه در شهر را ازمهم ترین لازمه های کارکردی حوزه های شهرسازی مناطق پنجگانه عنوان داشت و تصریح کرد: در ایجاد حوزه شهرسازی فعال با نگاه شهرسازانه، مناطق باید پویایی بیشتری داشته باشند، همان گونه که اوضاع رسیدگی به این پرونده ها خوب بوده است.

ارزشیابی مدیران و کارکنان، زمینه ای برای ارتقای بهره وری شغلی در شهرداری

ناظم رضوی افزود: در واحد طرح تفصیلی، سامانه GIS نیاز به ساختارشکنی دارد ؛ رویه ها باید تفاوت کند و در بعضی نقاط شهرداران مناطق باید موارد را به حوزه های زیردست منتقل کنند که بخصوص در امور بدیهی  شاهد توقف درجریان رسیدگی به پرونده ها نباشیم.

وی خاطرنشان ساخت: تعاملات شهروندان با شهرداری در زمینه پرونده های ساختمانی باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک درچارچوب نظارت فنی و مهندسی ساماندهی شود و در نتیجه دیگرشاهد هیچ گونه موازی کاری در پرونده های ساختمانی در مناطق نباشیم.

شهرداردر ادامه با تاکید بر ضرورت تحول و پویایی در عملکرد معاونت مالی اداری خاطرنشان ساخت: توجه ویژه به انجام کاردرآمدی شاخص در این حوزه برای رسیدن به خود اتکایی و نیز اجرای طرح خود ارزیابی و ارزشیابی مدیران و کارمندان به منظور ارتقای بهره وری شغلی این منابع انسانی از مهمترین مواردی است که این معاونت باید بدان به صورت ویژه بپردازد.

ناظم رضوی افزود: معاونت اداری مالی باید سیستم سنجش پرسنل هر حوزه ای را به تناسب آن بخش تعریف نماید تا اثربخشی نیروها در سیستم محرزو بهره وری شغلی آنان در کارنامه افراد ثبت و ضبط شود.

وی ادامه داد: به منظور ساماندهی مطالبات پیمانکاران و کاهش ترافیک کاری بخصوص در پرداخت های آخرسال، معاونت اداری مالی باید رتق و فتق این مراجعات را بعهده خود مناطق قرار دهد.

↙ سازمان خدمات موتوری، از برترین الگوهای جهادی در مدیریت شهری کاشان است

رئیس کمیته صیانت از حقوق شهروندی شهرداری کاشان، صیانت از اسناد واطلاعات درون سازمانی به همراه حفاظت گفتارورده بندی افراد در ساختار پرداختی از اهم موضوعاتی است که باید در تمامی سلسله مراتب مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.

شهردار ضرورت رصد فعالیت های شهربانان را تاکید کرد و عنوان داشت : با پرداخت به موقع مطالبات شهربانان شاهد جلوگیری از بروز فساد مالی دراین بخش خواهیم بود.

ناظم رضوی با تاکید بر نهادینه سازی سیستم پایش تصویری در مدیریت شهری تصریح کرد: سازوکار نظام نگهداری شهرباید تعریف شده و پایش تصویری و میدانی به صورت مستمر در طول شبانه روز و باهدف تغییر سیما ومنظر شهری به نحو مطلوب انجام شود.

وی سیاست گذاری براساس ضرورت سنجی پروژه ها را ازدیگر الزامات مدیریت شهری در مباحث عمرانی برشمرد و تبیین کرد: سیاست گذاری براساس ضرورت سنجی پروژه ها که از سال گذشته آغاز شده باید با قوت بیشتری ادامه یابد ونیز تاکید بر استاندارد بودن مواد و مصالح مصرفی در پروژه ها مورد توجه قرار گیرد.

ناظم رضوی افزود: در قراردادهای تنظیم شده با پیمانکاران باید با اتخاذ تدابیر سخت گیرانه در استفاده از مواد ومصالح مرغوب و استاندارد، زمینه برای ماندگاری هرچه بیشتر پروژه های عمرانی و به تبع آن حفظ منابع مالی فراهم شود.

شهردار با اشاره به  نگاه تخصصی در حوزه عمران تصریح کرد: نقش نظارتی معاونت فنی وعمرانی در پروژه ها، نگاه تخصصی حوزه ها متناسب با هربخش، هماهنگی بیشتر در بحث تقاطع های غیر همسطح و نیز طرح های ترافیکی از مواردی است که باید مورد توجه مناطق قرار گیرد.

ناظم رضوی با تحسین اقدامات سازمان خدمات موتوری شهرداری در انجام ماموریت های محوله به صورت جهادی عنوان داشت : این سازمان نوپا کار خود را با چند اتاق و بضاعت مالی محدود آغاز کرد که با توجه به اقدامات مدیرجهادی آن ، اکنون یکی از نقاط قوت مدیریت شهری به حساب می آید و امید است دیگر بخش ها این همت جهادی را سرلوحه کار خود قراردهند.

 

 نظام حقوقی مستحکم در شهرداری، ضامن صیانت از حریم املاک

به گفته وی، کنترل پروژه، پایش وضعیت اعتبارات و نقدینگی، ارتقای جایگاه شهرداری کاشان در سطح کشور ونیز تقویت ارتباطات برون نهادی از مواردی است که باید مورد توجه و بررسی معاونت هماهنگی و برنامه ریزی قرار گیرد.

رئیس کمیته صیانت از حقوق شهروندی شهرداری کاشان اطلاع رسانی اقدامات عملکردی مجموعه مدیریت شهری به شهروندان را به عنوان رسالت اصلی واحدهای روابط عمومی قلمداد وتصریح کرد : اطلاع رسانی اقدامات مجموعه بزرگ مدیریت شهری صرفا برای نمایش و ظاهرسازی نیست، بلکه ضمن آگاهی به شهروندان زمینه سازروحیه مطالبه گری آنان برای رصد پروژه ها و برانگیختن نظارت عمومی می شود.

 شهردار با اشاره به ضرورت تقویت سازوکارهای مباحث حقوقی در شهرداری و استفاده از ظرفیت های دانشگاه کاشان در این زمینه گفت: سیستم حقوقی شهرداری باید پویا و مستحکم ترو سازو کار آن برمبنای پیشگیری بهتر از درمان بنا نهاده شود، لذا ظرفیت های حقوقی دانشگاه کاشان این فرصت را به مدیریت شهری خواهد داد تا در صیانت از حریم املاک ودیگر مباحث، شاهد نظام حقوقی منسجم تری باشیم.

ناظم رضوی همچنین تفویض کار به مناطق برای رتق و فتق امور مرتبط با دستگاه های برون نهادی، ضرورت استفاده از منابع انسانی کارآمد و متعهد و نیز تکمیل برخی آزادسازی ها تا پایان سال جاری را از الزامات حوزه املاک برشمرد.

وی در ادامه جلوه اقدامات سازمان زیباسازی در نگاه مهمانان بهار را مهم دانست و تاکید کرد: در کنار اقداماتی چون             رنگ آمیزی ها، مبادی ورودی شهر باید به گونه ای شایسته برای جلب نظر میهمانان نوروزی طراحی شود.

کلید دار شهر افزود: در سال آینده بهسازی برخی از میادین اصلی شهرباید در دستور کار قرار گیرد ونیز از طرف دیگر، نورپردازی و بازپیرایی فضای سبز در برخی میادین باید سرعت گیرد.

↙ تاکید بر تمرکز برنامه های فرهنگی حول محور اجتماعی

ناظم رضوی با تاکید بر ضرورت پرهیز از موازی کاری در برنامه های فرهنگی و ضرورت هدفمند سازی آن در حوزه اجتماعی اشاره داشت: در سال آتی برنامه های فرهنگی باید در حوزه فرهنگی اجتماعی هدف گذاری شود، سراهای محله ضمن استقلال مکانی از دیگرنهادها، باید بعنوان کانون های اجتماعی توسعه و اشاعه پیدا نماید.

رئیس هیئت بسکتبال کاشان ادامه داد: حوزه ورزش نیز باید به لایه های مختلف اجتماع انتقال یابد تا جایی که در فضای پارک ها شاهد توسعه این خدمات اجتماعی باشیم.

این مقام مسئول افزود: ازآنجا که در گسترش فرهنگ عمومی دچار خلا هستیم، در هر منطقه باید یک مدیرفرهنگی مرتبط با فعالیت های سازمان فرهنگی ورزشی به منظور احیای سامانه نشاط شهروندی در نظر گرفته شود.

رئیس کمیته مشورتی بانوان شهرداری کاشان توجه به اموربانوان در شهر را یکی از اهداف نامحقق ارزیابی کرد و افزود: برخی از چالش هایی که در شهر می بینیم ناشی از عدم پرداختن به این حوزه است، یکی از اتفاقات فوق العاده در این زمینه تجهیز پارک بانوان خواهد بود که امیدواریم درایام میلاد حضرت زهرا(س) شاهد توسعه این گونه خدمات باشیم.

عضو مجمع شهرداران آسیایی در ادامه، احداث محل دائمی نمایشگاه های بین المللی و سالن همایش های بزرگ شهر در پارک آیت اله مدنی با ظرفیت یک هزار نفری را از ضروریات کاشان به عنوان شهرهای نمونه ایران برشمرد و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت ها و برنامه های مختلف ملی وفراملی در کاشان، اختصاص فضایی به عنوان نمایشگاه بین المللی در این شهر ضروری است و جای بسی تاسف است که شهر های هم رده ما در احداث اینگونه فضاها از ما پیشی گرفته اند.

رئیس دبیرخانه " خانه" مجمع جهانی شهرهای اسلامی، تاسیس شرکت گردشگری با مشارکت شهرداری های منطقه فرهنگی تاریخی کاشان را بعنوان گامی مهم در معرفی ظرفیت های این منطقه با هدف بالا بردن ضریب ماندگاری گردشگران یاد آورشد وگفت : بخشی از فعالیت های این شرکت ، قبل از نوروز 95 باید اجرایی شود تا در این ایام شاهد دمیدن نسیمی تازه درتوسعه گردشگری منطقه فرهنگی تاریخی کاشان باشیم.

 استقبال از بهار با تحول ویژه در سیما و منظر شهری / پاسداشت شهادت حضرت زهرا(س)، پلاکی ماندگار بر سیمای مدیریت شهری کاشان

ناظم رضوی مبادی اصلی شهر را بعنوان اولین نقاط تاثیرگذار در نگاه گردشگران به شهر ارزیابی و تبیین کرد: ورودی های اصلی شهربخصوص محدوده بلوار امام رضا(ع) که بعنوان چشم و چراغ شهردر نگاه مهمانان ارزیابی می شود از هرحیث باید به بهترین شکل ممکن در خور ورود گردشگران به شهر، بهسازی و بازپیرایی شود.

عضو مجمع شهرداران راه ابریشم در ادامه اظهار امیدواری کرد: با به ثمر رسیدن توافقات عمده و کلان و نیز عزم جدی مدیران ارشد شهری، فرودگاه کاشان در ماه های نخست سال 95 آماده بهره برداری خواهد بود.

عضو سازمان شهروندان جهانی نتیجه تلاش های مجموعه مدیریت شهری در قرار گرفتن کاشان بعنوان 15 شهر برتر کشور را تاکید کرد و گفت : با وجود کمبود های مختلف توانستیم دخل و خرج را مستقل از کمک های دولتی رقم بزنیم، حال آنکه بیشتر شهرهای کشور، به کمک های دولت وابستگی کامل داشتند.

رئیس کمیته صیانت از حقوق شهروندی شهرداری کاشان افزود: سرانه بودجه هر شهروند کاشانی، همردیف سرانه بودجه شهرهای برتر کشور است و این گونه اقدامات باید تا رسیدن به نهایت توسعه و پیشرفت شهری ادامه یابد.

رئیس کمیته اسکان سفر شهرستان کاشان با تاکید بر طرح های استقبال از بهار برای جان بخشی بیشتر به سیما و منظر شهری یادآور شد: ساماندهی سیما و منظر شهری و اقداماتی چون ترمیم آسفالت معابردر کنار اقدامات فرهنگی چون تقویت سامانه نشاط اجتماعی و توسعه زیرساخت های گردشگری، چهره شهر را در نگاه میهمانان بهارخوشایند و دلپذیر می سازد.

شهردار آرمانشهر شیعی کاشان، درپایان همچنین از برنامه ریزی ویژه ای همچون سال های گذشته در گرامیداشت سالروز شهادت حضرت زهرا(س) خبر داد و گفت: پاسداشت سالروز شهادت این بانوی دو عالم با حرکت دسته بزرگ عزاداران شهرداری کاشان بعنوان پلاکی ماندگار برسیمای مدیریت شهری به یادگارخواهد ماند.

 

برچسب ها

نظرات:

باباحسنی

احسنت احسنت
اینجور جامع و کامل و واضح حرف زدن شهردار نشان از تحصیلات و نخبه بودن اوست

۱۳۹۴ سه شنبه ۱۸ اسفند

ارسال نظر

لطفاً نظر خود را در مورد این مطلب ارسال فرمایید.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت پورتال منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخــرین خبــرها
شهردار در قبال کیفیت زندگی تمامی شهروندان مسئول است 🔘با قدرت ازشهردار کاشان و کارهای انجام گرفته حمایت می کنیم نظارت بر وضعیت 161 محل اسکان نوروزی کاشان 29 هزار متر طول جدول گذاری در منطقه 5 زیرسازی بیش از 255هزارمتر مربع از معابر منطقه پنج مقابل عظمت، ایثار و از خود گذشتگی معتمدین سر تعظیم فرود می‌آورم حضور مردم در صحنه راه حل عبور از تمامی مشکلات تشکیل شورای معتمدین توسط شهرداری ارزنده و حائز اهمیت است تقدیر و تشکر به مثابه مجیزه گویی نیست سایر دستگاه ها چون شهرداری به ظرفیت مردمی اعتماد کنند