به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل؛

گزارشی اجمالی از اقدامات شهرداری کاشان در مشهد اردهال

"گزارش تصویری"